Jonas Fönstertvätt

Vi putsar främst åt privatpersoner men även företag, bostadsrättsföreningar och offentlig verksamhet.

• Lägenhetsfönster
• Villor
• Spröjsade fönster
• Hus i Stockholms skärgård
• Bostadsrättsföreningar
• Komplicerade balkongglas, t ex putsning av utsidor
• Mellanglas, d v s avskiljande glasväggar inomhus
• Högt sittande fönster som inte kan putsas inifrån
• Borttagning av färg eller annat
• Blyinfattade fönster