Om glas och fönster

Det kan vara bra att känna till lite om olika glas, fönster och begreppen som används. En del varianter tar lite längre tid att putsa medan andra går fortare, detta trots att rutornas storlek är desamma och fönstren ser likadana ut. Missförstånd uppstår ofta kring s k 2 eller 3-glasfönster. För många innebär 2 eller 3-glas att det sitter två eller tre rutor i fönstret som går att öppna och putsa emellan. När man på fackspråk talar om 2 eller 3-glasfönster menar man emellertid ett isolerglas med 2 eller 3 rutor som är hermetiskt tillslutna. Oftast är Argon inneslutet i spalten mellan rutorna för att förbättra energivärdena. Dessa går inte att öppna emellan och kan bara putsas på ut och insida. 1+1-fönster är den korrekta beteckningen på det som vardagligt kallas 2-glasfönster.

Fönsterglas tillverkas numera för många olika ändamål, s k funktionsglas. Det görs ex vis säkerhetsglas, lågenergiglas, solskyddsglas, laminerat glas och olika dekorglas. Ofta kombineras flera av dessa funktioner. I ett och samma fönster kan t ex en ruta bestå av lågenergiglas och den andra av säkerhetsglas. Nu för tiden används floatglasmetoden för att tillverka planglas. Man får på detta sätt en extremt plan yta på glaset. Varje typ av glas ställer olika krav på hur fönsterputsningen ska genomföras. Själva fönstren kan givetvis också ha olika utformning, ofta av rent praktiska eller estetiska skäl.

Historiskt har glas genomgått en fantastisk utveckling. De tidigaste glasen blåstes fram varför man fogade samman mindre glasrutor med spröjsar av trä eller bly som skilde dem åt. Det finns en myt om att glas rinner, det är inte sant. Storleken på glasen har följt tillverkningsmetoderna och med den moderna planglastekniken kan glasrutorna göras mycket stora. De anpassas efter kundens önskemål enligt exemplen ovan. Kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Boverkets regler har också ställt nya krav på vilken typ av fönster som ska finnas i husets olika delar. En specialist på fönsterputsning vet genom erfarenhet och kunskap vilken typ av glas hon har framför sig och hur de ska putsas.

 

glas