Fönstertätning på rätt sätt sedan 2004

Fönstertätning, professionell tätning av fönster och dörrar, är en åtgärd som ofta höjer värmen och minskar energikostnaderna. Man får även en mindre bullrig inomhusmiljö på köpet. Upplever du att det drar från fönstren? Har du kondens på glasen? Kommer det in buller eller störande ljud utifrån? I många fall kan man genom att korrekt täta fönster minska en stor del av dessa problem. 

Jag byter ut och monterar två typer av lister på fönster och dörrar:

  • Båglist, även kallad silikonlist eller gummilist.
  • Mellanbågslist, även kallade dammlist eller bullerlist.

Silikonlisten är ibland gammal, övermålad, skadad eller felmonterad. Det händer att den saknas helt. Målet med täta fönster är att förhindra att luft och oljud strömmar mellan bågen och karmen i fönstret eller mellan dörrblad och karm. Vid övertryck i bostaden förs varm luft ut genom otätheterna mellan båge och karm och medför ibland kondens på ytterrutans insida. Det kan orsaka skador på träet i bågarna samtidigt som du får en kallare inomhusmiljö. Vid undertryck kommer kall luft utifrån att söka sig in genom dåligt tätade fönster och dörrar och du upplever då drag och kyla.

Dammlisten, även kallad mellanbågslist, som sitter mellan bågarna på kopplade fönster ska släppa igenom luft men inte smuts och damm. Denna list kan ibland även minska trafikbuller och effekten av s k kallras. Dammlister blir med åren spröda och smuliga p g a värme och tappar till sist sin funktion.

Otätheter kan också bero på andra saker, t ex trasig kittning eller felaktigt monterade glasningslister på isolerrutor. Därför genomför jag alltid en kortade inventering av problemet innan arbetet påbörjas. Det är även viktigt att ventilationen fungerar korrekt. T ex ska till och frånluftsventiler inte vara stängda eller igensatta.

Klicka här för att få kontakt med mig och ett uppskattat pris.

tätning