Priser och kontakt med företaget

Priser på fönsterputsning och fönstertätning varierar med antal, typ och meter.  Med ledning av de uppgifter ni tillhandahåller kan vi ge en prisbild. Ju fler detaljer du uppger desto lättare blir det för oss att ge en korrekt uppskattning. Kontakt med företaget tar du via vårt smarta formulär nedan eller via telefon.

Olika fönster tar olika lång tid att putsa. Vid prisförfrågan, titta på några av de vanligaste fönstertyperna nedan och uppge antal i rutorna under fönstren. Om ni har lister, sk. spröjs på rutorna, ange om de är löstagbara eller sitter på bägge sidorna eller bara på utsidan. Uppge även hur många sidor som ska putsas samt övrig information som ni tror kan vara viktig t ex om fönstren är mycket nedsmutsade eller om det är färgstänk på glasen som ni vill få bort. Glöm inte att skriva var fönstren finns t ex genom att uppge postnummer.

När det gäller önskemål om tätning bygger priset på antal meter list som ska sättas. Du kan själv göra en uppskattning av hur många meter list det rör sig om genom att mäta i bågarnas/ramarnas ytterkanter. Det går åt olika mycket list beroende på om det gäller silikonlist eller dammlist och vi mäter detta exakt på plats.

I fältet tilläggsinformation; ange vilken eller vilka typer av tjänster det gäller.

Prisförslaget gäller då det är fritt framför fönstren och de går att öppna fullt. Vill du ha hjälp med undanplockning, tvätt av träet runt fönstren, lyft av möbler? Nedtagning av gardiner, borttagning av färgstänk eller annat på glasen? Detta och annat hjälper vi till med mot extra kostnad.

SMSa på 070-760 84 30 eller använd formuläret nedan för att få kontakt. Du kan också ringa på 08-410 719 10 men vid hög arbetsbelastning hinner vi tyvärr inte alltid svara.